HOT-INFO

ul. Sucha 44,
30-199 Rząska

Żłobek w Eximius Park Zabierzów

.

EFS kolor 300dpi PNG 680

 

Projekt „"Radosne nutki" w Zabierzowie” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest powrót lub wejście na rynek pracy 50 kobiet lub mężczyzn po okresie opieki nad dzieckiem do lat 3, pracujących, mieszkających, uczących się na terenie gminy Zabierzów, poprzez zabezpieczenie opieki nad dzieckiem w formie otwartego żłobka przy ul. Suchej 44 w Rząsce dla 50 dzieci w okresie od 01.10.2020r. do 31.03.2021r.
Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nie występują żadne bariery komunikacyjne, cyfrowe i architektoniczne. Materiały informacyjne o projekcie/dokumenty rekrutacyjne przygotowane w sposób dostępny i udostępnione w wersji elektronicznej. Umożliwia to np. osobom niewidomym i niedowidzącym odsłuch informacji za pomocą specjalnych programów. Strona internetowa, na której zamieszczane są informacje o projekcie jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Komunikacja na linii Beneficjent – uczestnik projektu jest zapewniona poprzez telefon, mail, spotkanie osobiste. Architektura obiektu dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Korytarz, sale zabaw, plac zabaw, drzwi wejściowe do sal i łazienek mają odpowiednia szerokość 90 cm, swobodne otwieranie, bez progów. Dla osób głuchoniewidomych możliwość wsparcia tłumacza – przewodnika. Dla osób niesłyszących zapewniony kontakt z osobą posługującą się językiem migowym.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 750 000,00 PLN
W tym dofinansowanie: 637 500,00 PLN